• Profil variabilní rohový

 • Profil ukončovací 15 J

 • Profil rohový ohebný 33 x 33 mm

 • Profil krycí rohový

 • Profil rohový tapetový

 • Profil ukončovací 12,5 J

 • Profil univerzální rohový

 • Ochranný roh s prolisem

 • Profil ukončovací 12,5 U

 • Profil ukončovací 9,5 J

 • Profil ukončovací 12,5 J s dilatační páskou

 • Profil rohový ohebný M

Reklamační protokol

Prodávající :

MATEICIUC a.s.          IČO: 60792825

Ke Koupališti 370/15  DIČ: CZ60792825

742 35 Odry

 

Kupující:

Jméno a příjmení:                    _________________________

Adresa bydliště, sídla:             _________________________

IČ:                                            _________________________

Telefonický kontakt:                _________________________

E-mailová adresa:                    _________________________ 

Druh zboží:                               _________________________

Datum objednání zboží:           ____________

Datum převzetí zboží:              ____________

Číslo objednávky:                    __________________

Popis reklamované vady zboží:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

Oprava  

Výměna části zboží                          specifikace části zboží    

Výměna zboží  

Sleva z kupní ceny

Odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny)

 

V ………………………………………dne……………            __________________

                                                                          podpis kupujícího