• Profil variabilní rohový

 • Profil ukončovací 15 J

 • Profil rohový ohebný 33 x 33 mm

 • Profil krycí rohový

 • Profil rohový tapetový

 • Profil ukončovací 12,5 J

 • Profil univerzální rohový

 • Ochranný roh s prolisem

 • Profil ukončovací 12,5 U

 • Profil ukončovací 9,5 J

 • Profil ukončovací 12,5 J s dilatační páskou

 • Profil rohový ohebný M

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající :

MATEICIUC a.s.          IČO: 60792825

Ke Koupališti 370/15  DIČ: CZ60792825

742 35 Odry

 

Oznamuji tímto, že jako spotřebitel v zákonem stanovené 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku od této kupní smlouvy, specifikované níže, bez udání důvodu odstupuji.

 

Kupující:

Jméno a příjmení:                    _________________________

Adresa:                                    _________________________

Číslo účtu pro vrácení platby:  _________________________

Druh zboží:                             _________________________

Datum objednání zboží:          ____________

Datum převzetí zboží:              ____________

Číslo objednávky:                    __________________

Zboží vracím současně s tímto odstoupením:           ANO                NE                      

 

 

 

V ………………………………………dne……………                                    __________________

                                                                                                    Podpis kupujícího